จองบริการโดยสารแบบคาร์บอนเป็นศูนย์สำหรับการเดินทางแบบถึงหน้าประตูของคุณ
สิทธิประโยชน์ของคุณ
Carbon Neutral

คาร์บอนเป็นศูนย์

ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของคุณกับ Blacklane ด้วยโครงการชดเชยคาร์บอนของเรา จึงทำให้ทุกการโดยสารมีการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์

free cancelation

การยกเลิกฟรี

เปลี่ยนแปลงการเดินทางหรือยกเลิกฟรีจนถึง 1 ชั่วโมงก่อนการเดินทางแบบเที่ยวเดียว หรือ 24 ชั่วโมงสำหรับการจองรถรายชั่วโมง

Global coverage

เรามีอยู่ทั่วโลก

รับบริการที่สม่ำเสมอและมั่นใจได้ในกว่า 60 ประเทศ 300 เมือง และกว่า 500 สนามบินทั่วโลก คุณสามารถกำหนดตารางเวลาเดินทางได้รวดเร็วและง่ายผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปโทรศัพท์มือถือของเรา

peace of mind

สบายใจเมื่อเดินทาง

เดินทางอย่างสบายใจ การติดตามเที่ยวบินของเราช่วยให้มั่นใจว่าคนขับจะรออยู่เมื่อคุณมาถึง และแม้ว่าคุณจะเปลี่ยนแผน เราก็ยังมีบริการยกเลิกฟรีก่อนการเดินทาง 1 ชั่วโมง สำหรับการเดินทางแบบเที่ยวเดียว

จองบริการโดยสารแบบคาร์บอนเป็นศูนย์สำหรับการเดินทางแบบถึงหน้าประตูของคุณ

โครงการชดเชยคาร์บอนคืออะไร

โครงการชดเชยคาร์บอนมอบโอกาสให้บริษัทต่าง ๆ ได้ลงทุนในโครงการพัฒนาแบบคาร์บอนต่ำทั่วโลก เพื่อทำให้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของบริษัทมีความสมดุล

What is CFP

โครงการนี้ทำงานอย่างไร

ร่วมมือกับพันธมิตรที่เชื่อถือได้

Carbon Footprint เราได้ทำการร่วมมือกับ Carbon Footprint เพื่อชดเชยการโดยสารของ Blacklane ทั้งหมดเป็นรายไตรมาส Carbon Footprint จะวัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ทั้งหมดที่การโดยสารของ Blacklane ปล่อยออกมา เพื่อที่จะคำนวณราคาชดเชยทั้งหมด การลงทุนของ Blacklane จะมุ่งเน้นในเรื่องพลังงานทดแทน รวมถึงให้เงินทุนแก่โครงการพลังงานลมในประเทศอินเดีย

ครอบคลุมค่าใช้จ่าย

Blacklane สนับสนุนให้องค์กรมีการดำเนินการเพื่อต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาพลังงานสะอาด จำนวนเงินที่ Blacklane จ่ายเพื่อชดเชยคาร์บอนนั้นจะคำนวณจากจำนวนกิโลเมตรที่ขับไปทั่วโลก

สนับสนุนโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม

โครงการนี้จะช่วยทำให้ความต้องการในการเดินทางของบริษัทเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในองค์กร เมื่อใช้บริการของ Blacklane นักเดินทางเพื่อธุรกิจและผู้จัดการด้านการเดินทางขององค์กรจะทราบได้เลยว่าการขนส่งภาคพื้นดินนั้นมีการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์

Book zero Emission

Book Green Class in: